Portalo rėmėjai:

Metinės ataskaitos

GARGŽDŲ MIESTO BENDRUOMENĖS VEIKLOS NUO 2009 11 27 iki 2010 12 16 ATASKAITA

Miestas mūsų namai. Viskas kas vyksta jame – vyksta mūsų namuose. Bendruomenė jau antrus metus bando būti šeimininke. Šiandien pažiūrėkime kaip mums sekasi.

Slenka tretieji krizės metai. Investicijos  sustojo. Investuoti ruošiamąsi tik į atliekų deginimo įmones, kurių mums nereiktų, bet reikia ne mums. Nežiūrint nieko, susitelkę, susikaupę, taupiai dirbame ir gyvename. Remontuojame, šiltiname namus, tvarkome aplinką, racionalizuojame gamybą. Drauge padejuojame, pastresuojame, pasiduodame neesminiams klausimams brukamiems iš TV.

Bendruomenėje kas ketvirtadienį rinkdamiesi draugėn kalbėjome apie mums svarbius klausimus. Susitikimai su mero pavaduotoja Rūta Cirtautaite, rajono savivaldybės administracijos direktoriumi Česlovu Banevičiumi, savivaldybės ekonomikos ir biudžeto skyriaus vedėja Irena Gailiuviene padėjo sustiprinti savitarpio supratimą. (01-21, 04-15, 02-04) Rezultatas – savivaldos kvietimai dalyvauti įvairių komisijų veikloje, pasitarimuose. Aptarti miesto spalvinio sprendimo, rinkliavos už atliekų tvarkymą,  renginių organizavimo klausimai. Tačiau anksčiau  bendruomenės deleguota Donata Leketienė nebuvo įtraukta į naujai sudaromą etikos komisiją, o apie šios komisijos performavimą bendruomenė neinformuota.

(05-20) Klausdami medicinos įstaigų vadovų Almos Grikšienės ir P. Serapino ar pagerėjo gydytojų darbo sąlygos, ligonių aptarnavimas, atsakymuose neišgirdome optimizmo. RRR reforma tik perskirstė finansavimą tarp gydymo įstaigų ir nutolino paslaugą nuo ligonio. Medicinos darbuotojai dirba nuoširdžiai.  Mes patys dažnokai netausojame sveikatos ir dėl to gyvybiniai resursai baigiasi greičiau. Tokią išvadą pateikė rajono sveikatos biuro direktorė Neringa Tarvydienė, šokiravusi bendruomenės narius žinia, kad rajono gyventojai surūko 32 mln. Lt per metus (11-04).

Saugodami sveikatą, privalome saugoti ir vienas kitą ir turtą. Apie saugios kaimynystės judėjimą, jo populiarinimo būtinybę, diskutavome su Prevencijos poskyrio viršininke Dovile Lučinskiene ir tyrėju Aleksandru Jefimovu (03-04). Kitais metais saugios kaimynystės grupių turėtų daugėti dešimtimis. Tačiau kol kas bendruomenės nariai prisidėjo tik prie dviejų (?)  įkūrimo. Yra kur tobulėti. Tai pripažino ir rajono Policijos Vyriausiasis Komisaras Edmundas Zbarauskas kalbėdamas su bendruomenių atstovais apie policijos ir gyventojų bendradarbiavimą (12-16)

 Siekdami, kad valdžia paprastindama nesuprastintų dar vienų paslaugų miesto ir rajono žmonėms bendruomenė kreipėsi į LR Prezidentę (05-08). O kreiptasi dėl rajono prokuratūros sujungimo su Klaipėdos miesto prokuratūra galimybės. Kol kas jokių pokyčių neįvyko. To ir siekėme.

Gyvenamosios aplinkos tvarkymas, gražinimas vienas pagrindinių bendruomenės darbų. 2009 metais užduoti klausimai kas turi tvarkyti senąjį miesto parką, 2010 metais gavo atsakymą. Kovo 25 d. suburta iniciatyvinė grupė, vadovaujama Romos Paplauskienės, parko gaivinimui nuveikė nemažai. Pats parkas kol kas keitėsi nedaug, tačiau pasikeitė miesto žmonės. Jie ir pakeis parką.  SIKON stovykla parke, trys miesto žmonių talkos parke, miesto gimtadienio šventė parke. Kada tiek šurmulio bebuvo sulaukęs mūsų žaliasis senelis? Seniūnija (Violeta Gedgaudienė) padrąsėjo ir dalinai įvykdė studentų rekomendaciją parkui apsiskusti. Šviesiau tapo. Bendruomenės užsakymu UAB “Gargždų sieksnis“ padarė parko ir jo gretimybių topografinę nuotrauką. Darbai atlikti geranoriškai su didele nuolaida, todėl šiai įmonei dėkojame kaip bendruomenės rėmėjai.  Lieka tik suformuoti parko sklypą ir sulaukti galimybių studijos, kuri užsakyta ir jau artėja prie pabaigos. Tada jungtinės veiklos sutarties su rajono savivaldybe (06-11) pirmasis etapas bus baigtas. Rūpi bendruomenei ir kitų bendrojo naudojimo erdvių mieste būklė, tokių kaip aikštė prie universalinės parduotuvės, Kvietinių gatvė, likę parkai. Evaldas Mažutis pasirūpino tose erdvėse būstais sparnuočiams. Naujakuriais tapo virš 20-ties šeimų. Bendruomenė su miesto seniūnija spalio pradžioje „eksportavo“ parko medžius į Kvietinių kaimą, kur su vietos bendruomene pasodinome naują parką. Su muzika, dainomis ir sodininkų koše. Įspūdžiai puikūs. Sodinti medžius malonu, tačiau turima patirtis sako, kad tam reikia gerai pasiruošti: suprojektuoti želdinius tinkamose erdvėse su atsakomybe ir išmone.

Populiarindami judėjimą dviračiais savivaldybei neatlygintinai pateikėme dviratinės projektą (Gytis Kasperavičius). Ją planuojama pastatyti prie Kranto mokyklos. Tikimės, kad dviračių takų plėtojimas, darnaus viso eismo planavimas mieste ir jo apylinkėse nesustos.

Veikdami bendruomenės nariai siekia plėsti ir savo dvasinį akiratį. Susitikimai su Brahma Kumaris dvasinio universiteto studente Rimanta Zinkevičiene, socialinių mokslų daktare Egidija Laumeckaite, koučingo specialistu Dariumi Mizgeriu leido susipažinti su kitokiais požiūriais į pasaulį, kitaip vertinti save, savo darbus, jų prasmę. Vis dar nepavyksta bendrai nuvykti Molėtuosna observatorijon, bet nuvyksime.

Linksmiausia prisiminti kultūrinius renginius, kuriuos drauge organizavome su kultūros namų darbuotojais. Tai jau tradicinės žiemos palydėtuvės – užgavėnės. Šiemet „Bulvės“ blynus kepėme, arbatą gėrėme jurtoje, kur apsilankė visi miesto persirengėliai. Šilta buvo toje jurtoje ir nuo ugnies ir nuo išmoningos Kanapinių ir Lašininių gaujų kovų, vykusių netoliese. O kas dėl gautų priekaištų, kad jurta ne lietuviškas statinys, siūlyčiau prisiminti Vytauto Didžiojo laikus nuo kurių jurtos Lietuvos padangėje atsirado.

Pavyko šiemet pirmą kartą organizuota  Obuolių šventė. Patyrėme, kad gerą nuotaiką kuria ir su meile išvirta obuolienė ir obuolių sultys ir puikūs obuolių pyragai. Sutarėme, kad kitais metais vėl norėsime to smagaus pabendravimo. O kaip maloniai nustebino ir nuteikė gėlių loveliuose žaliuojantys, raudonuojantys obuoliai – mūsų šventės aidas Klaipėdos gatvėje. (Violetos Gedgaudienės išdaiga)

 Jautėsi mūsų dalyvavimas ir miesto gimtadieny. Bet šiandien noriu pabrėžti kultūros darbuotojų darnų veikimą. Visi siautę miesto gimtadienio renginiuose, sutiksite, kad ne pinigai lemia šventės šventiškumą.  Su tokiu biudžetu kaip praėjusio gimtadienio sąmata, senei bebandyta panašius renginius organizuot. Pasirodo – galima pasiekti nuostabų  rezultatą. Ir tai padarė žmonės dirbdami ne „valdiškai“, o su vidine ugnele uždegę šventinę ugnį.  Po tokių švenčių norisi didžiuotis savo miestu, jumis visais. Kaip FK„Bangai“ nugalėjus „Barseloną“.

Bendruomenės branduolys, išskyrus Vidą Anužienę, dar nedaug nuveikė pats globodamas to reikalingus. Čia veiklą pradedame atkreipdami dėmesį į žmones, padedančius silpnesniems, atsidavusiai globojančius savo artimą, kūrybingai įveikiančius nepritekliaus sudaromas kliūtis. Tikimės, kad įsteigtas Tauriosios širdies ženklas, kuriuo kasmet pažymėtume labiausiai nusipelniusį globėją, padės augti gerumui tarp mūsų.

Bendruomenėje organizacinis darbas gal mažiausiai patrauklus, bet  reikalingas. Gargždų miesto bendruomenė 2009-11-26  ataskaitiniame-rinkiminiame susirinkime išrinko septynių narių valdybą. Joje: Vida Anužienė, Vytautas Čeledinas, Gytis Kasperavičius, Valerija Birutė Kiaulakienė, Algirdas Laugalys, Asta Vaičiulienė, Ričardas Vaičiulis.  Valdybos nariai dirbo aktyviai ir kūrybingai. Truputį mažiau šiemet  veikė A.ir R. Vaičiulių šeima, tačiau mes nepamiršome kiek  daug jie padarė praėjusiais metais. Valdyba rinkosi 18 kartų. Tiek protokolų surašyta. O atviri bendruomenės aktyvo susirinkimai vyko beveik kiekvieną ketvirtadienį 18 val. Naujoji g. 5, Gargžduose. Visi elektroninį paštą nurodę bendruomenės nariai gauna informaciją apie numatomą darbotvarkę. Visus metus tęsėsi bendruomenės tinklalapio www.gargzdumiestas.lt  kūrimas. Su Dainoros Mažionienės atėjimu dirbti vykdančiąja direktore nuo rugpjūčio 11 d. procesas paspartėjo, bet tai nepabaigiama kaip ir gyvenimas.

 Bendruomenės narių sąraše jau 60 pavardžių. Bendruomenės nariai iš nario mokesčio, 2% pajamų sukaupė 2334.95 Lt. Lėšos bendruomenės didesniems projektams  kaupiamos iš rėmėjų. Senojo parko galimybių studija pagal sutartinius įsipareigojimus atsieis 58.000 Lt . „Mars“, „NEO group“, rajono savivaldybės dėka  sukaupta – 40 000 Lt . UAB „Liskandas“ 1200 Lt parėmė tinklalapio kūrimą. Kol kas bendruomenės metų biudžetas deficitinis, bet ne kritinis. Laukia dar nemažas darbas su miesto įmonėmis ir organizacijomis, geros valios žmonėm. Daug idėjų sukasi  mūsų galvose, tik ne visoms lemta įsikūnyti. Manome, kad nugalės geriausios ir mes drauge surasime kelią kaip joms tapti kūnu (baseinas).

Pirmininkas Vytautas Čeledinas 

 

GARGŽDŲ BENDRUOMENĖS VEIKLOS NUO 2009 11 27 IKI  2009 11 26 ATASKAITA

Bendruomenės steigiamajame susirinkime Romualdas Mazalas kalbėjo, kad steigti bendruomenę mintis kilo prieš metus, tačiau vis nesisekė suburti branduolio. Branduolys atsirado ir 13 gargždiškių: Donata Leketienė, Algirdas Laugalys,  Virgilijus Skuodas, Loreta Mazalienė, Romualdas Mazalas,  Asta  Vaičiulienė, Ričardas Vaičiulis, Vida   Galinskienė,  Vytautas Čeledinas, Angelė Straukienė, Vilma Tirevičienė, Albert Albertjan, Viktoras Kura

2008 11 04  steigiąjame susirinkime nutarė steigti Gargždų miesto bendruomenę,  patvirtinti įstatus.

Sekančiame susirinkime padėti ekonominiai pamatai bendruomenės registravimui: Loreta ir Romualdas Mazalai, Virgilijus Skuodas, Algirdas Laugalys, Ričardas Vaičiulis, Viktoras Kura, Vytautas Čeledinas, Nerijus Cirtautas paaukojo pinigus, o Vilma  Tirevičienė daug savo laiko ir  2008 11 27  įregistruota visuomeninė, nepolitinė, pelno nesiekianti organizacija,  kurios tikslas – gerinti gyvenimą Gargždų mieste, skatinant pilietinį miesto gyventojų aktyvumą, šviesti save ir visuomenę.

Sukurtas bendruomenės tinklalapis: www.gargzdaibendruomene.lt  Tai Ričardo Vaičiulio kūrinys. Iki vasaros tinklapis augo, pradėjo tapti informacijos šaltiniu ir spausdintam žodžiui rajone.  Šiandien elektroninėje erdvėje esame kiek pavytę, nes Ričardas pats nebespėja laistyti naujienomis tinklalapio. Reikia papildomų pajėgų šiame bare.

Aktyviausi bendruomenės nariai kiekvieną trečiadienį susitikdami aptarė labai daug klausimų, keitėsi nuomonėmis. Pradedame išmokti ne tik kalbėti, bet ir klausytis. Pirmą  pamoką mums suteikė futbolo klubas „Banga“. Klubo valdybos pirmininkui Dainiui Šatkui ir visai valdybai turime padėkoti už parodytą tolerancijos, o drauge ir principingumo, mokėjimo ginti savo poziciją ir pažiūras, pamoką.

Svarstydami rajono biudžeto projektą, supratome jo formavimo ydingumą dėl planavimo iš viršaus. Bet kol savivalda nėra realiai valstybės pamatas, taip bus. Taip lengviau, paprasčiau.

2009 01 06  susitikimas su Europos Parlamento nariu Eugenijum Maldeikiu. Praplėtėme akiratį politikoje. Trys valandos prabėgo greit, sutarėm susitikti vėl. Tai ir padarėme  2009 03 20    seminare Gargžduose bendruomenių nariams. E. Maldeikis, D. Kutraitė ir V. Atkočiūnienė mokė bendrauti, rašyti projektus, megzti kontaktus....

2009 01 15  susirinkimas vėl papildė bendruomenės narių gretas.

Pasiskirstėme darbo barais, kurių numatėm keturis:

- kultūros, sporto ir jaunimo;

- ekologijos ir gyvenamos aplinkos infrastruktūros;

- saugaus gyvenimo;

- organizacinio darbo.

Kiekvienoje srity darbų padaryta ir ne vienas. Gal kiek mažiau šiais metais pavyko gilintis į  gyvenimo saugumo užtikrinimo, teisėsaugos problemas. Bet ne iškart ir Maskva statėsi.  

2009 01 28 drauge su Gargždų seniūnijos atstovais aptarta seniūnaitijų skaičius ir  ribos Gargžduose. Septynios seniūnaitijos –  vasarą pasiūlėme ir seniūnaičių kandidatūras, bet ateis ir žiema, o seniūnaičiai  neišrinkti.  Tai dar kartą parodo, kad net žemiausioje savivaldos grandy nenorima arčiau  leisti paprasto mokesčių mokėtojo. Ir tai ne tik pas mus.

2009 02 24  kartu su kultūros centru, „Bulvės“ blynais ir gargždiečių gera nuotaika šventėm Užgavėnes. Tai buvo pirmas „kultūrinis blynas“ ir rodos neprisvilo.

2009 04 09  Gargždų kultūros centro salėje suorganizuota paskaita apie nevyriausybinių organizacijų veiklą. Ją skaitė B.Jatautaitė, atstovaujanti VšĮ „Bendruomenių  kaitos centras“. Kontaktų, naujų įdėjų ieškota ir Šiauliuose vykusiame Lietuvos ir Latvijos bendruomenių forume.

Pavasari su šviesėjančiomis dienomis ateina laikas tvarkyti aplinką. Darom!       2009 04 18  talka. Tvarkomas parkas, sodinami medžiai prie Pušų gatvės ir Pergalės parke. Niekas neįsivaizduoja talkos, medelių sodinimo be Evaldo Mažučio. Jis parūpina sodinamą medžiagą, profesionaliai pataria, rodo pavyzdį. Tikimės kad ir ateity tokioms medelių sodinimo akcijoms gerai pasiruošime ir rezultatyviai dirbsime. Tuo labiau, kad miesto seniūnijoje pradėjus dirbti naujai specialistei, bus su kuo pasitarti.

2009 05 04  entuziastingai Ričardo Vaičiulio paruoštas  renginys  “Dviratis mūsų kasdienybėje“. Įspūdžiais apie keliones  dviračiais dalinosi  Edvinas Kuderevičius, vyko viktorina, iškyla  dviračiais ir lenktynės. Viktorinoje ir lenktynėse aktyviai dalyvavo jaunieji miestiečiai. Vaikai džiaugėsi dviratininkams naudingais prizais, kuriuos organizatoriams kaip paramą suteikė Eduardas Melnikovas.

Po ilgų diskusijų iš bene dvidešimties principiniai skirtingų pasiūlymų  balsavimais atrinkta ir sukurta bendruomenės emblema. Jos autorius Evaldas Butkus. Jis sukūrė ir visą mūsų firminį stilių, kurį, tikiuosi, tobulinsime ir šlifuosime toliau. Jauki emblema  padės garsinti bendruomenės darbus, tapsime atpažįstami globalėjančiame pasaulyje.               

Vasara.   2009 07 11 iškyla  į Rudaičių apylinkes  lyg repeticija prieš nuotaikingą rajono bendruomenių sąskrydį,  kuris 2009 08  22  vyko Veiviržėnuose.  Varžybos, lažybos, dainos, šokiai, pasirodymai, plojimai. Gausios nuotraukos, smagūs dalyvių prisiminimai. Daug prisidėję prie pasiruošimo šiam renginiui Vida Anužienė, Algirdas Laugalys, jų artimieji ir visa komanda sukaupė gerą  bendruomeniškumo patirtį. Tikrai pravers.

Nuo įsikūrimo susirinkę dažnai pakalbėdavom apie dviračius mūsų aplinkoje. Rinkome patogiausią dviračių stovą, galvojome ką dar padarius, kad dviratis taptų kiekvieno kasdienybėje kaip rytinės kavos puodukas. Primąstėme. Valdas Pučkorius  parengė projektą. Savivaldybė gavo Europos lėšų. Prireikė dviračių stovų projekto. Bendruomenė neatlygintinai  2009 07 22  rajono savivaldybei perdavė Gyčio Kasperavičiaus parengtą dviračių stovų projektą. Pagal jį pagaminti stovai pastatyti prie  visuomeninių objektų. Mes įsipareigojome paagituoti ir privačias organizacijas, įstaigas pasistatyti dviračių stovus. Žinome kur jų gauti. Jie gaminami Gargžduose.  Mąstome apie dviratinių  pastatymą mokyklose, takus saugesniam judėjimui ir t.t.  Tai ateities darbas. Rugsėjo 16 d. diskutuodami su rajono meru apie automobilių parkavimą, dviračių judėjimo trūkumus mieste, radome daug panašumų požiūryje į esamas eismo problemas. To rezultatas – pasirašyta bendros veiklos sutartis. Devizas „Judėkime drauge“ čia tinka.

Parkas - dar vienas mini darbų frontas, kuris nuo pirmo susirinkimo įtraukė bendruomenę. Stasys Globys kreipėsi pagalbos, kad padėtume ištaisyti praeity padarytas klaidas – iškirsti tuopas.  Įsigilinus į problemą, paaiškėjo, kad greitai nieko neišspręsime. Gal ir gerai. Medžiai auga pusę amžiaus, tad kirsti reikia septynis kartus pasvėrus, aptarus, pabandžius mažoje erdvėje. Darbai pradėti ir bus tęsiami.  Bendraujant parko tema, į diskusiją Valdo Pučkoriaus dėka įtraukti Vilniaus Gedimino technikos universiteto Urbanistinės analizės mokslo laboratorijos darbuotojai. To bendravimo rezultatas – pusšimčio lapų analizė ant rajono architektų ir bendruomenės stalo. Sekantys žingsniai turi vesti prie parko detaliojo plano parengimo. Mūsų visų nuosavybę reikia tvarkyti aiškiai žinant kiek jos, kokia ji, kam ji.

Susirūpinusi Gargždų ligoninės ateitimi liepos mėnesį bendruomenėn atėjo Valerija Birutė Kiaulakienė. Aptarėme paruoštus sveikatos sistemos reformos metmenis „3R“. Kiek nurimome. Bet ne Birutė. Jos iniciatyva priešindamiesi skubotai reformai, gargždiečiai surinko 9000 parašų per dvi savaites. Tuo nustebindami į pirmą   susitikimą su bendruomene atvykusį Sveikatos apsaugos viceministrą  Artūrą Skiką. Susirinkimas  įvyko rugsėjo 4 d.

2009 09 17  šio susirinkimo rezoliucija LR Vyriausybės valandoj  įteikta   Sveikatos apsaugos ministrui A.Čaplikui. Rajono bendruomenių  ir medikų delegacijoje V.B. Kiaulakienė ir  V.Kura tuo pačiu  susitiko su Seimo sveikatos reikalų komiteto pirmininku Antanu Matulu. Šios sutelktos veiklos rezultatas –  ligoninėj nebus naikinamas pediatrijos skyrius. Dėl reanimacijos ir chirurgijos skyriaus dar kovojama. Gal tam tikslui padės susitikimas su LR Prezidentės patarėja sveikatos klausimais Aira Mėčiene, įvykęs lapkričio 5 d. Kodėl Gargždų ligoninei nesuteiktas pereinamasis laikotarpis?  Atsakymo ieško V.B. Kiaulakienė ir medikai. Ar ras – neaišku. Bet dėl šios problemos sprendimo padarė viską.

2009 10 29  susitikta su miesto seniūnu Sauliumi Bakšinskiu. Seniūnas  atsakė į pateiktus  klausimus. Tarp jų „ kodėl Gargžduose nėra baseino?“  Pasikeista nuomonėmis apie miesto gyvenimą, bendradarbiavimo galimybes, kompetencijos ribas. Tiek seniūnas, tiek bendruomenė paliko praviras duris. Bendradarbiausime, kad „būtų  baseinas Gargžduose“.

Turime padėkoti spaudos barų artojams, kad mūsų pastangų nesuniekino ir nenušlavė, neužvertė  kaip pernykščių lapų. AČIŪ.

Gargždų bendruomenei metukai. Tai jaunas amžius kaip organizacijai. Tokio amžiaus  narių joje nėra. Mes visi vyresni ir daug protingesni nei vienų metų žmogus. Tačiau susirinkę kartais bendravome kaip metinukai. Bręstame ir gludinamės pamažu. Jei kas pavyko kreivai – atleiskite. Jei darėme ne tai – pataisykite. Jei kas galite patarti – patarkite, parodyti kaip reikia daryti – parodykite. Susirinkome bendram tikslui – gyventi drauge čia ir dabar. Bendruomenėje.

Pirmininkas Vytautas Čeledinas