Portalo rėmėjai:

Bendruomenės struktūra

Bendruomenės aukščiausias valdymo organas yra visuotinis Bendruomenės narių susirinkimas.

Bendruomenė turi kolegialų valdymo organą - Bendruomenės valdybą ir vienasmenį valdymo  organą - Bendruomenės pirmininką.

Gargždų miesto bendruomenės pirmininkas  - Šarūnas Vaičiulis 

Gargždų miesto bendruomenės valdybos pirmininkas –  

  Bendruomenės valdyba :

  • Vytautas Čeledinas

  • Giedrė Steikūnienė

  • Vida Anužienė

  • Violeta Gedgaudienė

  • Justinas Ruškys

  • Loreta Piaulokaitė-Motuzienė