Portalo rėmėjai:

  • Gargždų miestas
  • Gargždų miestas
  • Gargždų miestas
  • Gargždų miestas
  • Gargždų miestas
  • Gargždų miestas
Tapk nariu

 

BENDRUOMENĖS NARIAI

su_sypsena_apie_globalini_atsilima-fBendruomenės nariais gali būti veiksnūs, socialiai aktyvūs fiziniai asmenys – Gargždų miesto gyventojai ir įregistruoti jos teritorijoje juridiniai asmenys, aktyviai siekiantys Bendruomenės tikslų. Nariu tampama padavus prašymą Bendruomenės tarybai ir sumokėjus Visuotinio susirinkimo nustatytą stojamąjį mokestį.

Gargždų miesto gyventojais laikomi visi nuolat gyvenantys (arba deklaravę gyvenamąją vietą) ar dirbantys Gargždų miesto ir rajono teritorijoje Lietuvos Respublikos ar užsienio piliečiai, taip pat žmonės be pilietybės.

Stojamasis mokestis yra 6 €., metinis nario mokestis - 6€ , pensininkams ir studentams stojamasis ir nario mokestis - po 3 € .